تاریخ انتشار : 28 آبان 1400

یک تکرار بیشینه یا 1RM چیست؟

یک تکرار بیشینه یا 1RM چیست؟

یک تکرار بیشینه شما میزان وزنه ای است که یک حرکت را فقط یک تکرار بتوانید انجام دهید نه دو تکرار

برای مثال اگر شما حرکت پرس سینه را با وزنه 50 کیلوگرمی 10 تکرار می توانید انجام دهید، با وزنه 67 کیلوگرمی فقط 1 تکرار قادر به انجام خواهید بود . این یک تکرار را یک تکرار بیشینه یا 1RM شما می نامیم.

میزان ۱RM رو میشه به درصد هم بیان کرد، به طور مثال اگر ۱RM عضله جلو بازوی من ۲۰ کیلوگرم باشه، و مربی من به من گفته باشه حرکت جلوبازو هالتر رو با ۶۰% ، ۱RM اجرا کن، یعنی وزن وزنه ای که باید با اون، حرکت مورد نظر رو اجرا کنم، بایستی شصت درصده ۲۰ کیلوگرم باشه که میشه ۱۲ کیلوگرم!!!!

حتی به صورت ۱۰RM یا  ۵RM هم بیان میشه. به طور مثال ۱۰RM به این معنیه: میزان وزنه ای که فرد با اون وزنه، حداکثر بتونه ۱۰ تکرار رو در حرکت مورد نظر، اجرا کنه.

پس مربی بدنساز موظف هست در فرآیند طراحی برنامه تمرین برای یک ورزشکار، ۱RM رو حداقل برای عضلات اصلی فرد محاسبه کند. میزان ۱RM یا درصدش در هر حرکت، بستگی به سطح آمادگی فرد و هدف برنامه تمرین داره. درصدRM در تمرینات برای تمرینات قدرتی، استقامتی، هایپرتروفی، توانبخشی متفاوت هست!!!!!

نکته آخر: بهتره ۱RM ورزشکار در ابتدای جلسه تمرین محاسبه بشه، چون در پایان جلسه تمرین، خستگی موجب بکاهش میزان ۱RM می شه.

ارسال نظر
  • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • تا حد امکان نظرات در مورد کیفیت و تجربه شما از مصرف این محصول باشد.