فیلتر

محصولات برند هلث برست

جدیدترین هاپربازدیدترین هامحبوب‌‌ترینپرفروش‌ترینارزان‌ترینگران‌ترین
تعداد نمایش 122448

ﮐﻤﭙﺎﻧﻰArnet Pharmaceutical Corp از ﺳﺎل 1972 در زﻣﯿﻨﻪ توﻟﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﯾﻰ ( انواع ویتامین ها ، مواد معدنی، مکمل های غضروف ساز و...)  در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺪ هلث برست(Health Burst) ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﻰ ﭘﻮراﻃﺐ و ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ در اﯾﺮان و در ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮراﻃﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻠﺚ ﺑﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل (GMP) ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.